Medium-lance voorbeeld

Medium-lance, een soort beloningsregeling vergelijkbaar met de merknaam midlance®[1], biedt ervaren developers bij inSystems de kans op een uitstekend jaarinkomen. Dit bestaat uit een vast, gegarandeerd maandsalaris, 8% vakantietoeslag over het vaste salaris en een variabele bonus zijnde een percentage van het persoonlijk resultaat[2].

Bij het geven van een rekenvoorbeeld[3] spelen meerdere variabelen een rol. De belangrijkste zijn:

  • de hoogte van het gegarandeerd salaris,
  • het aantal niet-werkbare dagen zoals verlof, bezoek seminars etc.,
  • het gemiddeld uurtarief dat je gedurende het jaar krijgt, en
  • onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, waardoor je minder uren facturabel bent.
Medium-lance

Basisregeling medium-lance

Het gegarandeerd salaris bedraagt tenminste € 3.000 per maand met daarover een vakantietoeslag van 8%. Hierbij ontvang je 75% van jouw persoonlijk resultaat als bonus.

Als medium-lancer bepaal je zelf hoeveel dagen per jaar je niet werkt. We hanteren hierbij een maximum van 40 dagen, een kleine 2 maanden.

In de voorbeelden zullen we een gevarieerd aantal niet-werkbare dagen hanteren. Daarbij hanteren we ‘voorzichtige’ uurtarieven; voor de ervaren developer zijn hogere uurtarieven zeker haalbaar, en daarmee ook hogere verdiensten.

Medium-lance

Voorbeeld 1 – een jaar waarin je je beperkt tot 20 niet-werkbare dagen en je niet te maken hebt met onvoorziene niet-facturabele uren, resulteert bij een uurtarief van € 90,00 in een jaarinkomen van circa € 115.000.

Meer niet-werkbare uren

In onderstaande voorbeelden gaan we uit van meer niet-facturabele uren. Dit kan gepland zijn (verlof, studie etc.) maar ook onvoorzien (arbeidsongeschiktheid, ‘in between jobs’).

Medium-lance

Voorbeeld 2 – je neemt wat meer verlof met 30 niet-werkbare dagen, je hebt geen niet-facturabele uren en een iets lager uurtarief van € 85,00. Dit resulteert in een jaarinkomen van circa € 104.000.

Voorbeeld 3 – uitgaande van 25 niet-werkbare dagen, 5% aan niet-facturabele uren en een uurtarief van € 90,00 heb je een jaarinkomen van circa € 107.000.

Voorbeeld 4 – een ‘pechjaar’ met 10% onvoorziene afwezigheid, een lager tarief van € 85,00 en 25 niet-werkbare dagen levert op jaarbasis nog steeds een inkomen van circa € 95.000 op.

Meer zekerheid

Een hoger gegarandeerd maandsalaris is ook mogelijk. Dit geeft meer zekerheid, echter resulteert ook in de hantering van een iets lager percentage voor de berekening van de variabele bonus. In onderstaand voorbeelden gaan we uit van een gegarandeerd maandsalaris van € 3.500 waarbij het bonuspercentage 67,5% bedraagt.

Medium-lance

Voorbeeld 5 – met 25 niet-werkdagen, geen onvoorziene omstandigheden (0% niet-facturabel) en een uurtarief van € 90,00 kom je uit op een jaarinkomen van circa € 108.000.

Voorbeeld 6 – meer niet-werkbare dagen, 30, een gemiddeld iets lager uurtarief, € 85,00, en 5% onvoorziene afwezigheid levert bij dit vast salaris nog altijd circa € 94.000 per jaar op.

Medium-lance calculator

In bovenstaande voorbeelden gaan we ervan uit dat de medium-lancer net als een ZZP’er zelf zorgdraagt voor vervoer(skosten), apparatuur (laptop, telefoon) en een pensioenvoorziening. Maar als je bepaalde zaken toch liever via inSystems wilt regelen, kan dat natuurlijk ook. De kosten die inSystems hiervoor maakt worden meegenomen bij het berekenen van jouw persoonlijk resultaat, en zijn daarmee uiteraard wel van invloed op jouw bonus.

Wil jij zelf berekenen wat je kunt verdienen als medium-lancer bij inSystems? Gebruik dan onze medium-lance calculator.

Charles Betman

Contact

Hopelijk klinkt medium-lance als een interessante regeling. Meer weten? Graag geef ik je nadere uitleg.
Contact opnemen kan via deze website, maar je kunt mij ook rechtstreeks bereiken via bijvoorbeeld LinkedIn of inSystems.

[1] Midlance® is een geregistreerde merknaam van Redblue IT Professionals
[2] Het persoonlijk resultaat wordt berekend door het verminderen van de persoonlijke omzet met alle persoonlijke kosten alsmede met een bijdrage aan de algemene kosten van inSystems.
[3] Aan de op deze pagina beschreven voorbeelden kunnen geen rechten worden ontleend. Ze dienen slechts ter illustratie van wat mogelijk is met de medium-lance regeling van inSystems.